Na de schok van een kankerdiagnose en het doorstaan van de zware kankerbehandeling moet je plots terug de draad van het normale leven opnemen. Hoewel deze transitie, van actieve behandeling naar een leven na de diagnose, zeer belangrijk is voor de lange termijn uitkomst van de ziekte…sta je er plots toch alleen voor.

Het Back on Track fonds zet zich in om (ex-)kankerpatiënten te ondersteunen en begeleiden in deze moeilijke fases, van diagnose naar behandeling en naar het terug ‚back on track’ geraken in het normale leven. Het fonds organiseert bijkomende psychosociale begeleiding, revalidatieprogramma’s en andere initiatieven met als doel de zware behandeling waar mogelijk te verlichten. In tijden van besparingen binnen de gezondheidszorg, creëert Back on Track ruimte om  de kankerpatiënten blijvend te ondersteunen.

Het fond werd opgezet in samenwerking met het AZ Maria Middelares, waar Thomas werd behandeld en opgevolgd. Regelmatig worden activiteiten opgezet ten voordele van het fonds, en ook u kan Back on Track steunen! Voor meer informatie kunt u terecht op: www.backontrackfoundation.com

Thomas gaf reeds een aantal lezingen over topsport, ziekte en tegenslag, en zijn comeback. Een percentage van de bedragen die Thomas ontvangt voor deze lezingen en presentaties zullen gedoneerd worden aan zijn fonds. Ook zal hij zich blijvend inzetten voor initiatieven en activiteiten die het ‘Back on Track’ fonds ondersteunen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: helena@wearemany.be

thomas-incircle
Founder
Thomas Van der Plaetsen

Co-founder
Christof Vuylsteke, MD, PhD
Head of Integrated Cander Center Ghent

Co-founder
Helena Van der Plaetsen
Wafel Sports Management